ژوئن 25, 2020

Placeholder

ساخت قوطی فلزی

  بعد از برش کاری توسط اوپراتور قیچی گیوتین،ورقهایی که قرار است تبدیل به قوطی گرد شوند،نوبت لول شدن و حالت دادن ... ادامه مطلب